Hírek

Elérhetőségek

Biharkeresztes Város Önkormányzata városi naptárfotó pályázatot hirdet „Biharkeresztes, a mi városunk” címmel.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Biharkeresztes Város Önkormányzata városi naptárfotó pályázatot hirdet

„Biharkeresztes, a mi városunk” címmel.

 

A fotópályázatra a pályázó által maga készített, a településünk természeti, épített, valamint kulturális örökségét bemutató pályamunkáit várjuk. A városi naptárban a négy évszakot szeretnék bemutatni, így a fotók a különböző évszakokat és napszakokat mutassák be. 

Egy szerző maximum 4 fotót küldhet be (évszakonként egyet).  A pályázat egyfordulós. Nevezési díj nincs.  

 

Pályázók köre: 

Biharkeresztesi kötődésű magánszemély 

 

A fotókkal kapcsolatos elvárások:  

 

A fotó fekvő formátumú legyen. 

  • A fotó az adott témához illeszkedjen. 
  • Ha a fotón emberalakok is láthatóak, nem lehetnek felismerhetőek. 
  • A fotó kizárólag digitális formátumú lehet. 
  • A fotó formátuma jpg, legjobb minőséggel. 
  • A képfájlok elnevezése ékezeteket NEM tartalmazhat, a pályázók minden kép fájlnevében tüntessék fel, hogy melyik évszakhoz tartozik az adott kép.
  • A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, elismeri és szavatolja, hogy az általa beküldött pályamunka kizárólag a saját, egyéni eredeti alkotása, semmilyen szerzői jogot, védjegyet, erkölcsi jogot, magán/kiadói vagy egyéb szellemi jogot nem sért bármely szervezet vagy személy kapcsán, valamint, hogy harmadik félnek nincs jogi követelése a pályamű vonatkozásában. 

 

Pályázat benyújtásának módja és határideje: 

A fotókat 2022. október 25. 12.00 óráig küldhetik el csatolt fájlban a keresztesfoto2022@gmail.com  e-mail címre.  Kérjük, hogy az e-mailben tüntessék fel a pályázó nevét és elérhetőségeit. 

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a Kiíró a pályázat időtartama alatt, valamint azt követő 1 évig kezelje. A személyes adatok kezelése célhoz kötött, azok harmadik személyek számára át nem adhatók, valamint kezelésük megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. 

 

 

A pályázat bírálata: 

A fényképek egyszerre, formai értékelés után felkerülnek Biharkeresztes Hivatalos Oldala Facebook-oldalára (www.facebook.com/Biharkeresztes) ahol „like-olással” lehet rájuk szavazni.  A pályázat eredménye közönségszavazással születik meg.

Közönségszavazás ideje: 2022. november 02. - november 15.

A közönségszavazás lezárása: 2022. november 15. 12.00 óra

 

 A pályázat díjazása: 

A közönségszavazás első 13 helyezettje részesül díjazásban.  A legtöbb szavazatot kapott fotó kerül a naptár címlapjára, évszakonként pedig a 3-3 legtöbb szavazatot kapott fotó a belső oldalakra. 

A díjazottak hozzájárulnak ahhoz, hogy a képeiket - szerző nevének minden esetben való feltüntetésével egyidejűleg – a Kiíró az általa készített kiadványokban, online és nyomtatott publikációkban, illetve az ezt népszerűsítő reklámkampány során térítésmentesen, korlátozás nélkül felhasználja. 

A pályázat résztvevői a pályaművek beküldésével elfogadják a pályázati feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a pályaműveket a Kiíró a pályázat archívumában megőrizze. 

 

 

Minden pályázónak sok sikert kívánunk! 

 

Csatolmány(ok):
Plakát298.33 KB