Hírek

Elérhetőségek

Felhívás bölcsődei, óvodáztatási hozzájárulás és iskoláztatási támogatás benyújtásáról

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő – testülete bölcsődei, óvodáztatási hozzájárulást és iskoláztatási támogatást nyújt a szülő kérelmére, nagykorú tanuló/hallgató esetén saját kérelmére, annak a gyermeknek, tanulónak vagy hallgatónak, aki legalább 5 éve biharkeresztesi állandó lakos, vagy 5 éve Biharkeresztesen tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy biharkeresztesiként el- majd visszaköltözött, a gyermeket/tanulót a biharkeresztesi iskolába járatták a szülők ideköltözésük előtt is, és  életvitelszerűen itt tartózkodik, Biharkeresztesen.

 

A támogatás iránti kérelem

- bölcsődés, óvodás, általános és középiskolás tanuló esetén a tárgyév

   augusztus 21. napjától szeptember 11. napjáig,

 

 - felsőoktatási intézmény hallgatója esetén a tárgyév szeptember 30. napjáig  nyújtható be.

 

A kérelemhez a bölcsődés, óvodás és az általános iskolai tanuló kivételével csatolni kell a köznevelési intézmény által kiadott eredeti tanulói jogviszony igazolást, vagy a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói jogviszony igazolást, illetve ezen igazolások hitelesített másolatát.

A kérelemhez nyomtatványt ügyfélfogadási napokon, a Polgármesteri Hivatalban, Kenéz Béláné  ügyintézőnél lehet igényelni, s azokat benyújtani.

 

 

Biharkeresztes, 2023. augusztus 8.

 

Dani Béla Péter

polgármester