Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény őszi lomtalanításról

Hirdetmény

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítás tervezett időpontja

Biharkeresztesen 2020. szeptember 21-22-én

a heti rendszerességű kommunális hulladékszállítással egy időben lesz.

Az országos előírásoknak megfelelően, újabb veszélyhelyzet kialakulásakor a lomtalanítás újra halasztásra kerülhet.

A lomtalanítás során kihelyezhető lomhulladék,

nem helyezhető ki kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs, elektronikai hulladék, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, és minden egyéb, ami veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

 

Dani Béla Péter

polgármester