Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény óvodáztatási hozzájárulásról és iskoláztatási támogatásról

HIRDETMÉNY

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő – testülete óvodáztatási hozzájárulást és iskoláztatási támogatást nyújt a szülő kérelmére, nagykorú tanuló/hallgató esetén saját kérelmére, annak a gyermeknek, tanulónak vagy hallgatónak, aki legalább 5 éve biharkeresztesi állandó lakos, vagy 5 éve Biharkeresztesen tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik, Biharkeresztesen jár iskolába, vagy óvodába.

A támogatás összege:

 - Biharkeresztesen óvodába járó gyermek esetén 5 000 Ft

 - Biharkeresztesen általános iskolába járó tanuló esetén 10 000 Ft

 - középiskolai tanuló esetén 15 000 Ft

- felsőoktatási intézmény hallgatója esetén 20 000 Ft

A támogatás iránti kérelem

- általános és középiskolás tanuló esetén a tárgyév

   augusztus hónapjának  1. napjától augusztus 20. napjáig,

- óvodás esetén augusztus 1. napjától augusztus 31. napjáig,

 - felsőoktatási intézmény hallgatója esetén a tárgyév szeptember 30. napjáig  nyújtható be.

 A kérelemhez az óvodás és az általános iskolai tanuló kivételével csatolni kell a köznevelési intézmény által kiadott eredeti tanulói jogviszony igazolást, vagy a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói jogviszony igazolást, illetve ezen igazolások hitelesített másolatát.

A kérelemhez nyomtatványt ügyfélfogadási napokon, a Polgármesteri Hivatalban, Kenéz Béláné és Oláh Lajos Istvánné ügyintézőknél lehet igényelni, s azokat benyújtani.

Biharkeresztes, 2020. augusztus 1.

 

Dani Béla Péter

polgármester