Hírek

Elérhetőségek

Sajtóközlemény - MONTÁZS projekt

Sajtóközlemény

                                           MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése

EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NSZFK) európai uniós támogatásból valósítja meg az EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001 kódszámú MONTÁZS projektet. A projekt célja a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, a fogyatékos emberek életminőségének, önálló életvezetési képességének és társadalmi befogadásának növelése.

 

 

Mi is itt vagyunk!

Személyre szabott kommunikációs akadálymentesítés

A kommunikáció alapvető emberi jog és a társadalmi részvétel feltétele – igaz ez a speciális kommunikációs igényű személyekre is, akik személyre szabott, mindennapi támogatásra szorulnak ezen a téren. A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NFSZK) ennek érdekében egy minden megyét érintő online roadshow keretében mutatja be a célcsoport kommunikációs támogatásának, fejlesztésének lehetőségeit. A programsorozat harmadik állomása Debrecenben volt 2021. április 20-án.

 

A MONTÁZS projekt keretében egyedülálló módon, országos lefedettséggel hat módszertani központ jött létre 2018-ban a speciális kommunikációs igényű személyek számára. Ezek közül az egyik Debrecenben működik. Az itt elérhető térítésmentes szolgáltatások – a fejlesztés, tanácsadás és eszközkölcsönzés – célja, hogy az érintett személyek az állapotukhoz mérten minél eredményesebben részt tudjanak venni a társadalmi interakciókban.

Speciális kommunikációs igényű személyek, akik a verbális vagy írott kommunikáció tartós vagy átmeneti zavara miatt a mindennapos kommunikációban akadályozottak. Rendkívül heterogén csoportot alkotnak a sérülés jellegéből, súlyosságából, a tünetek változatosságából és az életkori eltérésekből adódóan. A kommunikációs akadályozottság hátterében leggyakrabban az idegrendszert ért károsodások állnak, mint például cerebral paresis, stroke, kialakulhat intellektuális képességzavar vagy akár autizmus spektrum zavar miatt is.

E személyek számára a kommunikáció egyéni, sajátos módjait kell megtalálni ahhoz, hogy hétköznapjaikban ki tudják fejezni szükségleteiket, kapcsolatot tudjanak teremteni környezetükkel. Ebben segítenek számukra a beszéd kiegészítésére és helyettesítésére szolgáló alternatív és augmentatív kommunikációs (AAK) módok és eszközök. Az AAK a verbális kifejezésen túl a hangzó beszéd megértését is támogatja.

A MONTÁZS projekt áprilistól júniusig tartó, 20 alkalmas előadássorozata e kérdéseket járja körül, ismerteti az augmentatív és alternatív kommunikáció módjait, lehetőségeit, a projekt keretében elérhető szolgáltatásokat. A további előadók pedig az autizmus spektrum zavar és a stroke következtében kialakult kommunikációs nehézségek kapcsán mutatják be az AAK-val kapcsolatos ismeretek szükségességét, annak alkalmazhatóságát, kifejezett előnyeit.

Az előadások az érintettek körén túl hasznosak az egészségügyi intézmények dolgozóinak, a köznevelési, szociális intézmények és kapcsolódó szakmai szervezetek tagjainak, továbbá az érintett felsőoktatási intézményekben tanulóknak, szülőknek egyaránt. Az előadók nem csupán információkat adnak át az egyes eseményeken, de lehetőség van tőlük kérdezni is.

A Debreceni AAK-Módszertani Központ székhelyintézménye (Pacsirta utca 51.) nagy múltra tekint vissza a súlyosan halmozott fogyatékos személyek fejlesztése és ellátása terén. Az itt elérhető AAK-szolgáltatások teljes köre: felmérés és diagnosztika, egyéni tanácsadás és fejlesztés, valamint eszközkölcsönzés. Tapasztalataikat szívesen adják át, különös tekintettel az érintett célcsoportra. A helyi szakemberek az aak.debrecen@fszk.hu címen érhetők el.

 

Bővebb információ a MONTÁZS projektről: https://www.nfszk.hu/projektek/montazs-projekt

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 1138 Budapest, Váci út 191. Telefon: +36 1 450 3237 E-mail: kommunikacio.montazs@nfszk.hu

Honlap: www.nfszk.hu