Hírek

Elérhetőségek

Településrendezési terv módosítás

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY

Biharkeresztes Város településrendezési eszközeinek meghatározott rendelkezéseire és területeire vonatkozó 2021. évi módosítása (helyi építési szabályzat és szabályozási terv) készítése kapcsán a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§ (4) alapján munkaközi tájékoztató szakasz.

Biharkeresztes Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdése, valamint Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III. 24.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint „Biharkeresztes Város településrendezési eszközeinek meghatározott rendelkezéseire és területeire vonatkozó(083/16 hrsz-ú ingatlan - 044/3 hrsz-ú út - 42 sz. főút - 084/3 hrsz-ú út által határolt területen belül a 083/39 hrsz.-ú ingatlant érintő) 2021. évi módosítása (helyi építési szabályzat és szabályozási terv)” munkaközi tájékoztatási szakaszában partnerségi véleményezésre bocsájtja.

Az véleményezési dokumentációja teljes terjedelemben megtekinthető a papíralapú dokumentumként ügyfélfogadási időben a Biharkeresztesi Polgármesteri Hivatalban (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. ), valamint a település honlapján.

A közzétett tájékoztató alapján a témával kapcsolatban véleményt, a veszélyhelyzetre tekintettel kizárólag írásos formában legkésőbb 2021. április 05-án 16 óráig a polgármester részére címezve a Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni:
- személyesen (Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán);
- postai úton ajánlott levélben (Dani Béla Péter polgármester, Polgármesteri Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. címre);
- elektronikus levélben a hivatal@biharkeresztes.hu e-mail címre.

Biharkeresztes, 2021.március 17.

Dani Béla Péter
polgármester

Csatolmány(ok):