Hírek

Elérhetőségek

Felhívás illegális hulladéklerakással kapcsolatban

Tisztelt Biharkeresztesi lakosok!

A Facebook-os hozzászólásokat olvasva azt tapasztaljuk, hogy a lakosság egy részének gondot okoz a hulladék elszállíttatása, elhelyezése (pl: üveg, építési törmelék, vagy esetleg a kommunális hulladék is).  Sajnálatos módon, egyre több esetben ezeket a hulladékokat az út menti árkokba, csatornákba, bokrok alá helyezik ki. Nem gondolva arra, hogy ezzel a cselekedetükkel környezetszennyezést, és az önkormányzatnak többletmunkát és plusz költséget okoznak.

Az önkormányzat rendelete alapján „az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni, továbbá köteles a települési hulladék gyűjtésére a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt használni”, mely rendelkezés betartása nagyban csökkentené az illegális hulladéklerakást.

Az építési törmelék lerakására a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft berettyóújfalui telephelyén van lehetőség.

A környezetszennyezés megszüntetése érdekében mi lakosok is sokat tehetünk azzal, hogy ezen szabályozást betartva rendelkezünk megfelelő hulladékgyűjtő edényzettel és a hulladékot abba szelektíven helyezzük el.

Tegyünk többet a környezetünkért, hogy egy tisztább, szebb városban élhessünk!

 

Biharkeresztes Város Önkormányzata