Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

Tájékoztatás a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

 

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adót euróban vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik. A 366/2022. (IX.26.) számú Korm. rendelet a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről egyszerűsítést hozhat azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészben devizában érkezik be. A befizetés lehetősége minden cég számára rendelkezésre áll. Eszerint ezt a helyiadót 2023. január 1-jétől kezdve már nem csak forintban, hanem dollárban és euróban is be lehet fizetni, ez elsősorban a cégek számára jelenthet könnyítést. Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár általa helyi iparűzési adót bevezetett önkormányzat részére, e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A Magyar Államkincstár a fizetési kötelezettség teljesítésére számlára utalt euró-vagy amerikai dollár-összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a magyar Államkincstár számlavezető bankjához történő beérkezéskor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltok szerint a Magyar Államkincstár számláján jóváírt forintösszeget haladéktalanul átutalja az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó számláján a Magyar Államkincstár által helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti fel majd befizetésként. Az iparűzési adó megfizetésének napja az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.

Az önkormányzati adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forint összeget.

Önkormányzat neve: Biharkeresztes Város Önkormányzata

Számla száma: 10034002-00339430-02120018

Számla IBAN száma: HU64 1003 4002 0033 9430 0212 0018

Deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl, a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstárlevelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.SEPA átutalás esetén a kezdeményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

 

Biharkeresztes, 2023.01.20.

Dr. Köstner Dávid

jegyző