Hírek

Elérhetőségek

TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00025 azonosító számú pályázat

Biharkeresztes Város Önkormányzata a csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztésére sikeresen pályázott a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívásra, a TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00025 azonosító számú pályázatával.

Az elnyert támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A projekt céljai:

A projekt átfogó célja Biharkeresztes belterületén a csapadékvíz és belvíz veszélyeztetettség további csökkentése

Specifikus célok:

- Belterületi vízrendezés csapadékvíz csatornáinak felújítása, rekonstrukciója. Belvíz-, és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. A káros csapadékvizek rendezett, kártétel nélküli elvezetése, a település belterületének védelme.

- Vizek helyben tartásának biztosítását szolgáló létesítmények építése. Vízkormányzó műtárgyak létesítése, ezzel megteremthető ideiglenes medertározás a csatornákban.

- Rendkívüli áradások, felhőszakadások kártétele elleni védekezés feltételeinek megteremtése azzal, hogy a burkolt medrű csatornák rövid idő alatt levezetik a nagy intenzitású csapadékból keletkező felesleges, káros belvizeket. A befogadóhoz közel eső csatornaszakaszok földmederrel épülnek, biztosítva a víz helybentartás esetén a visszatartott víz elszivárogtatását.

A pályázat műszaki tartalma - 1-0-0 jelű csatorna 2.490 m - A létesítmények méret, mennyiségi adatait a létesítményjegyzék tartalmazza.

- Biharkeresztes város közigazgatási területe a Berettyó – Sebes-Körös tájegységben helyezkedik el. A város területe a Kutas 58-as belvízöblözetbe tartozik teljes terjedelmében.

- A pályázat tárgyát képező csapadékvíz csatornák a város belterületének déli területén helyezkednek el.

- A beruházás, a belterület fő befogadója a Kutas főcsatorna 55+500 szelvénye.

- A tervezett beruházás csatornái egy ponton csatlakoznak a fő befogadóba.

A beruházás, felújítás során betervezésre kerülő és megvalósítandó építési, kivitelezési feladatok

- A beruházás során a felújítás a jelenleg meglévő nyomvonalon kerül megvalósításra, Az építés előkésztő munkákat követően a csatorna fenékvonlazása úgy nyer meghatározást, betervezést, hogy a terep adta feltételek mellett a legkedvezőbb esés viszonyokat biztosítsa. A csatorna méret meghatározását figyelembe véve a vízgyűjtő terület nagysága alapján kialakuló levezetendő vízhozam meghatározása úgy történik, hogy a csatorna szelvénymérete alkalmas legyen a levezetendő vízmennyiség károkozás nélküli elszállítására a befogadóig. Vagyis a befogadó csatornának a becsatlakozásáig. A csatorna mederszelvényt a szelvényméretnek megfelelően korszerű mederburkoló elemmel kell kiburkolni. Ez a megfelelő vízszállító képesség állandó és folyamatos biztosítása érdekében szükséges. Felújításra, átépítésre kerülnek a csatornát keresztező utak műtárgyai, kapubejárók műtárgyai, és valamennyi egyéb áteresz. Továbbá, amint azt a II. fejezet célmeghatározásánál már rögzítettük, a befogadóhoz közel lévő csatornaszakasz földmeder kiépítésével valósul meg, a feladata a vízhely benntartási célok megvalósításában történő szerepvállalása.

A projekt megvalósításának legfontosabb indoka, hogy Biharkeresztes városának belvíz által leginkább veszélyeztetett területei nagyságrendileg csökkenjenek.

A projekt várható befejezési határideje 2023.03.31.

TOP 2.1.3-16